Matura to ważny moment w życiu młodego człowieka wkraczającego w dorosłe życie i planującego studia. Wielu nauczycieli podkreśla, że to tylko sprawdzenie wiedzy z okresu całej tak nauki, ale tak naprawdę jest to jeden z trudniejszych egzaminów, zwłaszcza teraz, gdy nastąpiły zmiany w zasadach dotyczących przeprowadzania tego najważniejszego w życiu egzaminu. Powtórzenie materiału to podstawa i chociaż wydaje się, że jest bardzo dużo czasu, warto zaplanować to z dużym wyprzedzeniem, bo ilość materiału, jaką trzeba powtórzyć może okazać się przytłaczająca.

Każdy uczeń ma możliwość wyboru przedmiotów, jakie będzie zdawał na maturze, jak również ich poziomów, ale każdego obowiązuje też podstawa, czyli polski, język obcy, a od 4 lat również matematyka. Z ankiety przeprowadzanych wśród uczniów liceów i techników wynika, że najmniej uwagi przywiązują do języka polskiego, a jednak warto zwrócić uwagę na to, że lektury do matury to nie dwie, czy trzy książki, a naprawdę wiele pozycji, które trzeba przerobić, a do tego każdy, nawet najdrobniejszy detal, ma duże znaczenie

Nie każdy jest utalentowanym polonistą, większość Polaków nie sięga nawet po jedną książkę w ciągu roku, a więc znajomość 52 lektur dla wielu jest abstrakcją. Wiele osób sięga po bryku opracowania każdej jednej lektury do matury. Ważne jest to, że komisje egzaminacyjne lubią zaskakiwać studentów, często sięgają po lektury do matury, które przerabiane był jeszcze w pierwszej klasie liceum, dlatego ważne jest powtórzenie wszystkich lektur, jakie znajdziemy na liście. Ich dokładna powtórka jest dość istotna, ale musimy pamiętać, że nie da się zapamiętać wszelkich szczegółów, zwłaszcza, jeśli robimy to ani dzień przed egzaminem.

Lektury do matury podstawowej bywają naprawdę trudne, zwłaszcza, jeśli mówimy o symbolizmie, uczniowie, którzy nie zwracali większej uwagi na te elementy podczas omawiania danej lektury, mogą mieć problem z przygotowaniem naprawdę dobrego wypracowania, dzięki któremu zyskają ogromną ilość punktów.

Wzór lektur z poziomu podstawowego wyróżniamy te z literatury polskiej i powszedniej. Lektury do matury z literatury polskiej to m.in. Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej, Jan Kochanowski – fraszki, pieśni i treny (wybór), Adam Mickiewicz Romantyczność, Adam Mickiewicz Pan Tadeusz, Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy, Bolesław Prus Lalka, Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem, Henryk Sienkiewicz Potop, Stanisław Wyspiański Wesele, Witold Gombrowicz Ferdydurke – rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, Sławomir Mrożek Tango, dodatkowo wymagana jest znajomość kontekstów biblijnych i antycznych.

Powszechne lektury do matury na poziomie podstawowym to m.in.: Sofokles Król Edyp, William Szekspir Makbet, Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera, Fiodór Dostojewski Zbrodnia i kara, Albert Camus Dżuma.

Na poziomie rozszerzonym obowiązują te same lektury, co na poziomie podstawowym, a dodatkowo z literatury polskiej: Jan Kochanowski Treny; Juliusz Słowacki Kordian; Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk; Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka; Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy. Lektury do matury na poziomie rozszerzonym literatury powszechnej to: Dante Boska Komedia – fragmenty Piekła; Jan Wolfgang Goethe Faust – część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem); Franz Kafka Proces; Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata.