Niektóre kierunki studiów kojarzą się z wyjątkowo specjalistyczną i trudną do opanowania wiedzą. Wszystko zależy jednak od zakresu programowego i stopnia zaawansowania uczelni – o biotechnologii i materiałach budowlanych można się bowiem uczyć w sposób niesamowicie praktyczny i profesjonalny, oraz czysto teoretyczny i powierzchowny. Bez wątpienia jednak takie kierunki jak mechatronika powinny być realizowane przy możliwie najszerszym dostępie do zaplecza technologicznego i infrastruktury. Bardzo trudno jest prowadzić zajęcia warsztatowe z budowy mikroukładów napędowych dla maszyn badawczych, które mogą być wykorzystywane do sondowania trudnodostępnych terenów, bez odpowiednich narzędzi, podzespołów i możliwości rozebrania wszystkiego na części pierwsze. Skomplikowane studia, do jakich zalicza się mechatronika, są bez wątpienia przyszłością przemysłu oraz biznesu, ale tylko jeśli spełnią poszczególne warunki, wśród których najważniejsze jest pracowanie w aktualnym i innowacyjnym środowisku. Jeśli szkoły nie współpracują z krajowymi liderami w danym sektorze w zakresie wypożyczania narzędzi i miejsca do odbywania praktycznych warsztatów, samodzielnie nie inwestując dużych pieniędzy w wyposażanie szkolnych laboratoriów, poziom absolwentów z tytułem mechatronika nie będzie wystarczający do realnego dbania o konkurencyjność gospodarki.

Nie chodzi bowiem dzisiaj o to, aby wciąż kupować technologie produkowane za granicami, ale żeby wykształcić własnych pracowników zdolnych do opracowania i skutecznego wdrażania własnych rozwiązań. Mechatronika może być skutecznie wykorzystywana lub zaimplementowana w praktycznie każdym procesie produkcyjnym oraz zarządczym, dzięki czemu organizacje mogą wiele zyskać poprzez wprowadzenie określonych udogodnień – zwłaszcza z zakresu automatyzacji pewnych zadań. Kojarzona jest ona przede wszystkim jednak z bardzo innowacyjnymi projektami, jak chociażby konstruowanie bezzałogowych pojazdów latających – popularnych dronów. Te mogą być wykorzystywane zarówno do celów rozpoznawczych, bojowych, jak i naukowych – tylko od mechatronika i jego zespołu inżynierów zależeć będzie, w jakim celu powstanie dany projekt. Najlepsi inżynierowie i projektanci przeważnie bez problemu otrzymują duże granty na swoje działania, mogą liczyć również na wsparcie prywatnego kapitału.

Bardzo często skutecznie współpracują jednak w projektach NASA i innych organizacji kosmonautycznych, dla których mechatronika to podstawa operowania na orbicie i poza nią. Większość napraw skomplikowanych systemów komputerowych, które ciągle funkcjonują w przestrzeni okołoziemskiej, odbywa się całkowicie automatycznie właśnie dzięki mechatronice, automatyce i robotyce. Zastosowanie wystarczająco wytrzymałych materiałów i napisanie dobrych programów obsługujących skomplikowane ruchome mechanizmy sprawia, że dzisiaj bez udziału człowieka niektóre rzeczy mogą samodzielnie złożyć się i przygotować do dawno zaprogramowanego działania nawet po latach hibernacji w przestrzeni kosmicznej.